فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای

فایل word  مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای :

چکیده:
در پژوهش حاضر روش غیر مخرب برای تعیین سفتی بافت میوه کیوی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از یک لودسل متصل به صفحه آلومینیومی به عنوان ابزار ضربه استفاده شد. ضربه در سه سطح ارتفاع صورت گرفت. شاخص مگنس تیلور به عنوان تست مخرب مبنا برای بیان سفتی بافت و پیش بینی مدا انتخاب شد. نمودار نیرو- زمان حاصل از ضربه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حداکثر نیروی ضربه ای برای برآورد سفتی بافت استفاده شد. ضریب همبستگی بین داده های ضربه و شاخص مگنس تیلور 0/798 بدست آمد. نتایج نشان داد که ارتفاعتاثیر معنی داری بر نتایج آزمون ضربه دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word مقاله تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای

دانلود این فایل

فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری

فایل word  مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری :

چکیده:
در این مقاله ایدهی بازیابی و ذخیره انرژی ترمزی و استفادهی مجدد آن هنگام شتابگیری برای کامیون خدمات شهری ارائه شدهاست. در مرحلهی اول، سیکل رانندگی یک خودروی خدمات شهری در شهرتهران استخراج شدهاست. در مرحلهی بعد، قوای محرکه هیبرید هیدرولیک با هدف بازیابی بیشترین انرژی جنبشی خودرو در حین ترمزگیری طراحی شدهاست. در این قسمت یک استراتژی کنترل قانونمند غیرفازی برای مدیریت انرژی مجموعهی هیبرید بکاررفتهاست. پس از طراحی سیستم، کامیون اکسور 1828 به عنوان کامیون پایه و همچنین المانهای سیستم محرکهی هیبرید هیدرولیک در نرم افزارMATLAB/Simulink مدلسازی شدهاند.در قسمت پایانی، کنترلر فازی بهعنوان استراتژی کنترل مجموعهی هیبرید طراحی و مدلسازی شدهاست. پس از پایان قسمتهای طراحی سیستم و مدلسازی، مدل با هدف ارزیابی طراحیهایصورتگرفته، شبیهسازی شدهاست. نتایج حاصل از شیبهسازی مدل کامیون در سیکل رانندگی استخراج شده نشان می دهد که مصرف سوخت کامیون پایه با استفاده از سیستم محرکهی هیبرید 13 درصد کاهش مییابد. بعلاوه، کنترلر فازی طراحیشده، این مقدار را بهبود میبخشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقاله طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی

فایل word  مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی :

چکیده:
فلات ایران یک ناحیه پهناور فشارشی در طول کمربند فعال کوهزایی آلپ-هیمالیا است که در بین صفحه عربی در جنوب غرب وسپر پایدار اوراسیا در شمال شرق قرار گرفته است. به طوری که فعالیت هاى نوزمین ساختى و تأثیرات متقابل قطعات سنگ کره بر´ هم، زمینه لرزه خیزى به نسبت بالاى ایران را فراهم می کند. منطقه مورد مطالعه در این بررسی، استان کرمانشاه در گستره جغرافیاییطول شرقی و عرض شمالی می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قرار دارد. در این مطالعه از داده های زمین لرزهای کاتالوگ موسسه ژئوفیزیک تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزلهUSGS و کاتالوگ زمین لرزه های تاریخی ایران استفاده شده است. چهار چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی و به صورت پهنه ای مدل شده اند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی

دانلود این فایل

فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی

فایل word  مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی :

چکیده:
مساله انتخاب ویژگی درسالهای اخیر درحوزه داده کاوی و تشخیص الگو درهنگام مواجه شدن با مجموعه داده های با تعدادزیاد متغیر یا ویژگی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است تعدد ویژگیها باعث کندشدن سیستم های تشخیص الگو یا سیستمهای دسته بندی پایین آمدن کارایی و بالا رفتن هزینه ساخت چنین سیستم هایی می گردد دراین مقاله یکروش جدید برمبنای الگوریتم کلونی مورچگان و یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی برای مساله انتخاب ویژگی ارایه میگردد الگوریتم پیشنهادی برروی تعدادی از مجموعه داده های معروف دراین حوزه اجرا شده است نتایج بیانگر کارایی بالای آن براساس دو معیار صحت دسته بندی و انتخاب کوچکترین مجموعه از ویژگیهای مهم به صورت همزمان است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله انتخاب ویژگی برمبنای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود این فایل

فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب

فایل word  مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب :

شهری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:
طراحی شهری دانش، هنر و حرفهای است که ساماندهی کیفیات محیطی عرصه های شهری و همگانی بیرونی موضوع آن است. توجه به کیفیتهای طراحی شهری با تاکید بر الگوهای بومی، در احداث فضاهای زیر زمینی بویژه ایستگاههای مترو، می تواند به پایداری و مطلوبیت این فضاها منتهی شود. توسعه فضاهای زیر سطحی شهری، می تواند نقش مهمی در پایداری شهرهای بزرگ و پرجمعیت معاصر، ایفا نماید. ساخت و احداث این فضاها، پدیدهای نوین در ایران است که می تواند تضعیف یا تقویت ویژگیهای طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهرهایی مانند تهران را موجب شود. با طرح این مساله، هدف این نوشتار، تبیین جایگاه کیفیتهای طراحی شهری در فضاهای ایستگاهی مترو با تاکید بر الگوهای بومی است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و مطالعات بین سه حوزه طراحی شهری و کیفیتهای مربوطه؛ توسعه زیرسطحی و فضاهای ایستگاهی مترو؛ الگوهای بومی معماری و طراحی شهری انجام می شود. بنابراین پس از طرح مساله و واژه شناسی، به مطالعه تعاریف و کیفیتهای طراحی شهری از دیدگاه صاحب نظران و جمع بندی و استخراج کیفیتهای جامع طراحی شهری با رویکرد مقاله انجام گردید. در ادامه و در راستای پژوهش ایستگاههای متروی امام خمینی، هفت تیر و میدان انقلاب بررسی؛ بطور موردی مطالعه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در برنامه ریزی و طراحی فضاهای ایستگاهی مترو باید به کیفیتهای جامع طراحی شهری توجه شود. این کیفیتها عبارتند از: هویت و خوانایی، پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، ایمنی و امنیت، کارایی و تنوع، پیاده مداری و سهولت دسترسی، پیوستگی و یکپارچگی، تناسبات و مقیاس انسانی، آزادی، انعطافپذیری، سرزندگی،جذابیت و غنای حسی ، عدالت. تحلیل نمونه های موردی، هم از نظر کیفیتهای عام و هم از نظر الگوهای بومی، از جایگاه پایین و ضعیف کیفیتهای طراحی شهری و الگوهای بومی حکایت دارد. بطور کلی توجه به کیفیتهای طراحی شهری با محوریت الگوهای بومی می تواند به ارتقای پایداری، مطلوبیت و انسان مداری آنها منجر شود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب

دانلود این فایل

فایل word مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان

فایل word  مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی سنگ های آهکی رصد خانه همدان :

چکیده:
شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای برجا،در اجرای پروژههای مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات خاکهای برجای حاصل از سنگهای آهکی رصد خانه همدان از سنگ منشاء و خاکهای برجا سهنمونه تهیه گردید و در آزمایشگاه خصوصیات سنگشناسی و ژئوتکنیکی آنها تعیین شد.طبق نتایج حاصله درصد رطوبت خاک در محل17/25% چگالی 2/57گرم بر سانتیمتر مکعب، نوع خاک بر طبق ردهبندی یونیفاید CL ارزش ماسه 32درصد دانسیته خشک و مرطوب در محل به ترتیب 1/54و1/59گرم بر سانتیمتر مکعب، حداکثر دانسیته خشک حاصل از آزمایش تراکم استاندارد 1/625گرم بر سانتیمتر مکعب با رطوبت بهینه 22 %، نفوذپذیری5762857×10 6-سانتیمتر بر ثانیه، میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به ترتیب 654 کیلوپاسکال و 314 درجه تعیین گردید. با توجه به دانهبندی خوب و بالا بودن میزان ریزدانه در این خاک ها و با توجه به جنس اهکی ان ها بهتر است از آنها به عنوان منابع قرضه در تهیه آسفالت، مصالح ساختمانی و زیراساس جاده استفاده شود، اما با توجه به این که مکان این نمونه از خاک در درون شهر واقع شده است بهتر است استفاده نشود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان

فایل word  مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان :

چکیده:
بر طبق جدیدترین یافته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتخاب و گزینش مناسب منابع انسانی مهمترین عامل برای بهبود کیفی و کمی مهارت های ورزشی است (هادوی و ظریفی، 2009) یکی از چالش هایی که مربیان و کشتی گیران با آن روبرو می شوند فهم و شناخت عوامل آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی سهیم در موفقیت است (میرزایی و همکاران، 2009). تهیه نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گیران نخبه ضمن توصیف شرایط موجود، معیاری خواهد بود تا سایر کشتی گیران با آن ارزیابی شوند و نقاط قوت و ضعف برنامه های تمرینی را مشخص می سازد(میرزایی و منصور صادقی، 1386). از طرفی می تواند به منظور تعیین معیارهایی برای استعدادیابی در این رشته ورزشی به کار رود. هدف از انجام این تحقیق تهیه ی نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی از کشتی گیران فرنگی کار تیم ملی بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word مقاله نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان

دانلود این فایل

فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO

فایل word  مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مهرداد غلامی شه بندی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری
هادی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
ایرج برگ گل – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:
در زمانبندی تقاطعات چراغدار، زمان تاخیر به عنوان یکی از پارامترهای اساسی شناخته می شود کهه بها توههه بهه بهلا بهاوی عبهوری از تقاطعهات چراغ دار در یک شبکه ترافیکی، زمان زیادی از کل زمان سفر شبکه را به خود اختصاص می دهد. در گذشته روش زمانبنهدی اابهم مهورد اسهتفادقرار می گرفم که با توهه به تغییرات بلا هریان ورودی ها به تقاطع، زمان تاخیر افزایش می یافم. امروز با پیشرفم تکنولوژی و بکارگیری انواع شناساگرها در تقاطعات چراغ دار به منظور شمارش بلا ورودی های تقاطع، امکان استفاد از روش های مختلف که به صورت پویا زمانبندی چراغ را تعیین می کنند، فراهلا آمد اسم. در مقاله اضر، روش بهینه سازی انبو ذرات برای زمانبندی یک تقاطع چراغ دار که بلا های ورودی به آن به وسیله شناساگرها به دسم آمد اسم، مورد استفاد قرار گرفم و نتایج اصله از آن با نتایج بدسم آمد از روش کلاسیک مقایسه شد اسم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فایل word مقاله بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO

دانلود این فایل

فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران

فایل word  مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران :

چکیده:
انرژی در جوامع بشری نقش مؤثر بسیاری دارد و استفاده از آن در هر دوره ای به صورت های مختلفی بوده است. همچنین محدودیت منابع انرژی و رشد چشمگیر مصرف آن در ایران، نسبت به متوسط شدت آن در جهان و نیز آثار زیانباری که مصرف بالای انرژی بر محیط زیست تحمیل می کند، لزوم صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی را در کشورمان دوچندان کرده است. مصرف انرژی طی دو دهه اخیر همراه با افزایش نسبی شاخص شدت انرژی نگرانی هایی را در کشور مابه وجود آورده است و تقریباً از ابتدای برنامه پنجم، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت آن به صورت جدی تری مورد توجه قرار گرفت و برای حل این معضل راه حل هایی عنوان گردید، اما بررسی روندها تحول قابل توجهی را نشان نداد. به نظر می رسد که یکی از دلایل عدم موفقیت، بی توجهی به موضوع مدیریت انرژی در بهینه سازی مصرف انرژی است. در این راستا این پژوهش به دنبال واکاوی وجوه نقش مدیریت انرژی در بهینه سازی مصرف انرژی و رابطه بین شدت انرژی و مدیریت انرژی است. آنچه در ابتدای بحث بدیهی می نماید وجود پاره ای تناقض های قابل تأمل بین بهینه سازی م صرف انرژی و تأثیر پذیری شدت مصرف انرژی از آن است. فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که با استفاده از سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی، در سال های آینده وابستگی کشورمان به انرژی های تجدید ناپذیر کم خواهد شد. همجنین این وضعیت سبب خواهد شد که کشورهای دارای ذخایر طبیعی نیز برای دستیابی به حداکثر مطلوبیت در بازار جهانی انرژی، سیاست های بهینه سازی را در سرلوحه اقتصاد و انرژی قرار دهند. سرانجام نتیجه بررسی ها نشان می دهد که اعمال سیتسم مدیریت انرژی سبب کاهش مصرف انرژی، هزینه های تولید و همچنین کاهش گازهای آلاینده می شود و در پایان پس از استخراج احکام اجرایی، راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و کنترل شدت انرژی ارائه می گردد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word مقاله مدیریت انرژی کامی به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در ایران دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی

فایل word  مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
اکرم کریمی –
فاطمه ظریف جلالی –
الهه حجازی –

چکیده:
یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه پیرامون هویت بحث میشود مسئله بحران هویت می باشد، این امر با توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی حاصل می شود که میان فرهنگ، سنت ها و باورهای جامعه مبدا با جامعه مقصد تفاوت باشد از این رو در رابطه با جامعه ایران می توان چگونگی برخورد مردم و خصوصا زنان را از مرحله سنتی به مرحله مدرن و ورود مهاجران افغانی و چگونگی دچار این مهاجران افغانی به بحران هویتی را شرح داد. از انجایی که داشتن یک حس منسجم و محکم از هویت پیش نیاز رشد بهینه شخصی در طول زندگی است و عدم تشکیل چنین حسی می تواند زمینه ساز آسیبهای روانی – اجتماعی باشد، در چنین زمانی که افراد دچار دوگانگی به لحاظ ارزش ها، هنجارها و سنت ها شده اند و اقدام به شکل دهی خود و هویت نوین می کنند، می خواهیم بدانیم که طی فرایند هویت سازی چند سبک هویت میان کنشگران خودی و غیر خودی حاصل می- شود و در این رابطه آیا میان متغیرهایی مانند مفهوم خود، باورهای مذهبی و تحصیلات پدر و مادر با سبک های هویت ارتباط مستقیمی وجود دارد یا خیر؟همچنین این امر در رابطه با متغیرهای دیگری مانند مفهوم خود(خود تحصیلی و خود غیر تحصیلی) چگونه است؟ از این رو در این پژوهش به منظور دست یابی به اهداف ذیل، از سه پرسشنامه مقیاس باورهای مذهبی، پرسشنامه توصیف خودو پرسشنامه سبک های هویت استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر 15 تا 17 ساله مناطق 22 گانه تهران ( برای دانش آموزان ایرانی) و کلیه دانش آموزان دختر 15 تا 17 ساله مدارس خودگردان افغانی دراستان تهران می باشد و حجم نمونه بر اساس روش کوکران برای گروه ایرانی 360 و در مورد گروه افغانی تعداد 200 پرسشنامه می باشد.پرسشنامه ها پس از تعیین اعتبار بین افراد توزیع گردیدند.از جمله یافته های این پژوهش می توان به همبستگی بین متغیرهای مفهوم خود کلی وسبک هنجاری، r=0،551 و مفهوم خود کلی و سبک اطلاعاتی، r=0،530 اشاره نمود،. این امر نشان می دهد که نوجوانان دختر ایرانی با مفهوم خود مثبت تر به سبک هنجاری و سپس اطلاعاتی متمایل هستند. در بین متغیرهای پژوهش مفهوم خود تحصیلی r=0،497 مفهوم خود غیر تحصیلی r=0،365 و باور مذهبی r= 0.407) با سبک اطلاعاتی همبستگی دارند. به همین ترتیب، مفهوم خود تحصیلی r=0،421 مفهوم خود غیر تحصیلی r=0،498 و باور مذهبی r=0،371 با سبک هنجاری نیز همبستگی دارند. در گروه افغانی بررسی ضرایب همبستگی نشان می دهد که بالاترین میزان رابطه بین متغیر مفهوم خود کلی و سبک هنجاری با r=0،545 و سپس بین مفهوم خود غیر تحصیلی با سبک هنجاری r=0،468 دیده می شود به این معنا که نوجوان افغانی با شناخت خود و توانایی ها و قابلیتهایش به پردازش هنجاری اطلاعات مربوط به هویت می پردازند. . همچنین سبک اطلاعاتی با مفهوم خود تحصیلی r=0،394 با مفهوم خود غیر تحصیلی r=0،276 و با خود کلی r=0،413 همبستگی مثبت و معنادار دارد.سبک مغشوش در گروه ایرانی با مفهوم خود تحصیلی r=-0،114 همبستگی منفی دارد این امر نشان دهنده اهمیت عامل تحصیلات در هویت یابی دختران ایرانی است که با توجه به آمار پذیرش دانشگاهها و افزایش اهمیت تحصیل دختران در سالهای اخیر قابل توجیه است. این متغیر در گروه افغانی با هیچ یک از متغیرهای پژوهش رابطه همبستگی را نشان نداده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی

دانلود این فایل